Verenigingen

cropped-2018_aktie68_logodef2.jpg

Bestuursleden:
Martin ten Have          voorzitter, zaken betreffende jeugdwerk en projecten
Frans Talstra                 projecten en contactpersoon voor externe instanties
Jan Ellens                       zaken betreffende Pannehus, sportveld en projecten
Fenneke Reinders        redactie Rond de Riet en projecten
vacant                              penningmeester

1451569924
Dorpshuis “De Soltketen”

Dorpsstraat 25, 9881 PA Kommerzijl
http://www.soltketen.nl
telefoon:  06 – 1149 6877

Spelweekcommissie Kommerzijl
contact Niels Vermue
niels-vermue@hotmail.com
https://www.facebook.com/spelweekkommerzijl

Jeugdwerk Kommerzijl
contact
https://www.facebook.com/jeugdwerk.kommerzijl.1

Jeugdsoos Kommerzijl
contact
https://www.facebook.com/Jeugdsoos-Kommerzijl

Begrafenisvereniging Kommerzijl e.o.
Begraafplaats met strooiveld aan de Hogeweg
Uitvaartverzorger Hans Hulzebus tel. 050-5251800 van centrum Ardante
Aularuimte in “De Soltketen” in te richten
secr. Wiepie Hovius tel. 06-20733838
begrafenisvereniging-kommerzijl@hotmail.com

Buurtvereniging Tuinbouwstraat
contact Didie Ellens tel. 212497, Jenny Verbeek tel. 213390, Tineke Scheper tel. 212384

Toneelvereniging ’t Riet
contact Miriam Leijenaar tel. 212892

Jeu de Boules-club Boule Vermoak
baan voor spel en wedstrijden achter ’t Pannehûs
contact Margriet Ellens tel. 212797

IJsvereniging De Onderneming
secr. Hinke Maher tel. 213379

Hengelclub Kommerzijl
http://www.hckommerzijl.jouwweb.nl
contact Jeroen Bellinga tel. 06-20050852

Spekclub Kommerzijl en omgeving
contact Jeroen Bellinga tel. 06-20050852

Schuttersvereniging Goed Gericht
contact Catrinus Ludema tel. 213821

Volleybalvereniging Heros
contact Marit Smit tel. 06-33080665